Overgewicht jongeren

Zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep  overgewicht, tegenover 11 procent van de 2- tot jarigen in de hoogste inkomensgroep. Situatie thuis Situatie op school Eenzaamheid Sociale contacten Discriminatie. Tussen  en  is het percentage kinderen en jongeren van overgewicht jongeren tot en met 17 jaar met overgewicht en ernstig overgewicht  obesitas nauwelijks veranderd.

Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Overgewicht jongeren Matig overgewicht Obesitas jaar 13,1 9,8 3,3 jaar 14 11,8 2,2 jaar totaal 13,5 10,7 2,8.

Think, overgewicht jongeren turns

  • Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Factsheet Overweight and obesity.
  • Meer informatie Definities overgewicht en obesitas Bronverantwoording.

Stuur dan een e-mail. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Nee, ik hoop niet dat ik 80 word. In heeft 15,6 procent van de  jarigen overgewicht.

Overgewicht jongeren
Rated 5/5 based on 92 review
plotselinge gewichtstoename buik 142 | 143 | 144 | 145 | 146 gember thee afvallen